Hướng dẫn cách học

Để đạt hiệu quả cao nhất, mỗi ngày bạn hãy làm theo các bước sau:

Bước 1 - Làm bài:

 1. Vào phần "Đề thi, file nghe và đáp án" để tải đề thi TOEIC về và in ra.
 2. Vào phần "Đề thi, file nghe và đáp án" để tải file nghe về máy tính (hoặc có thể nghe trực tiếp trên trang web).
 3. Tải về và in phiếu trả lời (answer sheet) tại đây: Phiếu trả lời TOEIC
 4. Dành ra 2 tiếng để làm bài (45 phút cho phần nghe, 75 phút cho phần đọc).
 5. Khi làm bài, dùng viết chì để tô đáp án của bạn vào phiếu trả lời, không đánh vào đề thi (giống như nội quy phòng thi TOEIC thật).


Bước 2 - Chấm điểm:

 1. Sau khi làm bài, vào phần "Tài liệu" để kiểm tra đáp án.
 2. Điểm của bạn được ước tính theo công thức sau:
  Số điểm = (Tổng số câu đúng - 10) x 5, hoặc:
  Số câu cần đúng = (Điểm mục tiêu ÷ 5) + 10

  Ví dụ, nếu mục tiêu của bạn là 550 thì bạn phải làm bài thường xuyên đúng 120 câu trở lên thì mới đảm bảo kết quả khi đi thi.

  * Lưu ý: Không tính điểm theo các thang điểm trên mạng vì chúng không chính xác. Theo ETS (tổ chức quản lý TOEIC) thì mỗi đề có một thang điểm riêng. Không có thang điểm chung cho tất cả các đề. Do đó, ta chỉ có thể ước lượng theo cách trên.


Bước 3 - Sửa bài:

 1. Xem các video bài giảng để biết cách làm và tránh lỗi sai.
 2. Tự sửa thêm những câu mình sai. Câu nào không hiểu bạn có thể hỏi thầy Duy tại phần thảo luận dưới mỗi video, tại trang Hỏi đáp, hoặc trên Nhóm Facebook.
 3. Phần nghe và phần 7 nên sửa theo các bước sau:

  • Phần nghe:
   • Nghe lại những câu mình làm sai và những câu đúng mà không chắc, xem làm thế nào để làm đúng
   • Nếu nghe không được thì mở Transcripts lên đọc
   • Lưu ý những chữ biết nghĩa nhưng không nghe được
   • Vừa nhìn vào Transcripts vừa nghe lại đoạn đó
   • Không nhìn Transcripts, nghe lại một hoặc vài lần cho quen
   • Nếu có thời gian, làm lại bài vài ngày sau đó, chú ý kỹ năng làm bài
  • Phần 7:
   • Xem lại những câu sai và những câu đúng nhưng không chắc
   • Xem đáp án đúng là gì
   • Tìm xem đáp án đúng nằm ở đâu trong bài
   • Tự hỏi: "làm cách nào để khi đi thi có thể tìm ra được đáp án đúng?" "vì sao trước đó mình lại chọn đáp án sai?"
  • Chú ý không nên sửa những câu quá khó (thường là những câu cuối ở mỗi phần)


Bước 4 - Tiếp tục làm bài:

 1. Tiếp tục làm và sửa những đề khác như hướng dẫn trên.
 2. Bạn có thể mua thêm bài giảng của những khóa khác để tiếp tục xem.
 3. Khi nào đã cảm thấy tự tin, bạn có thể đi thi.


★ Tài liệu hỗ trợ:

 1. Học ngữ pháp TOEIC cơ bản tại đây: TOEIC mỗi ngày
 2. Học từ vựng TOEIC quan trọng tại đây: 1500 từ vựng TOEIC quan trọng


Chúc bạn học thật vui và tiến bộ thật nhanh!

Hoàn thành và tiếp tục  
Thảo luận

0 bình luận