Đề thi - File nghe - Đáp án - Lời thoại

Bạn có thể xem tài liệu của đề này tại đây, hoặc bấm vào các đường link bên dưới để tải về máy và in ra.

Đề thi - Khóa 4 - Đề 3.pdf
Tải về máy (bấm chuột phải, chọn "Save link as...")
Đáp án - Khóa 4 - Đề 3.pdf
Tải về máy (bấm chuột phải, chọn "Save link as...")
Lời thoại - Khóa 4 - Đề 3.pdf
Tải về máy (bấm chuột phải, chọn "Save link as...")
Hoàn thành và tiếp tục  
Thảo luận

0 bình luận