Đề thi, file nghe và đáp án

Bạn có thể xem tài liệu của đề này tại đây, hoặc bấm vào các đường link bên dưới để tải về máy.

Đề thi - Khóa 2 - Đề 1.pdf
Tải về máy (bấm chuột phải, chọn "Save link as...")
Đáp án - Khóa 2 - Đề 1.pdf
Tải về máy (bấm chuột phải, chọn "Save link as...")
Lời thoại - Khóa 2 - Đề 1.pdf
Tải về máy (bấm chuột phải, chọn "Save link as...")
Thảo luận

2 bình luận