Đề thi, file nghe và đáp án

Bạn có thể xem tài liệu của đề này tại đây, hoặc bấm vào các đường link bên dưới để tải về máy và in ra.

Đề thi - Khóa 1 - Đề 1.pdf
Tải về máy (bấm chuột phải, chọn "Save link as...")
Đáp án - Khóa 1 - Đề 1.pdf
Tải về máy (bấm chuột phải, chọn "Save link as...")
Lời thoại - Khóa 1 - Đề 1.pdf
Tải về máy (bấm chuột phải, chọn "Save link as...")
Hoàn thành và tiếp tục  
Thảo luận

21 bình luận